Promocje
Tuleja zaciskowa 120E otwór cylindryczny 11,0 mm rowki poprzeczne (EO)
Tuleja zaciskowa 120E otwór cylindryczny 11,0 mm rowki poprzeczne (EO)

124,85 zł

Cena regularna: 178,35 zł

101,50 zł

Cena regularna: 145,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 120E otwór cylindryczny 09,0 mm rowki poprzeczne (EO)
Tuleja zaciskowa 120E otwór cylindryczny 09,0 mm rowki poprzeczne (EO)

124,85 zł

Cena regularna: 178,35 zł

101,50 zł

Cena regularna: 145,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 143E otwór cylindryczny 15,0 mm rowki poprzeczne (EO)
Tuleja zaciskowa 143E otwór cylindryczny 15,0 mm rowki poprzeczne (EO)

129,15 zł

Cena regularna: 184,50 zł

105,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór sześciokąt 11,0 mm gładki (EG)
Tuleja zaciskowa 142E otwór sześciokąt 11,0 mm gładki (EG)

189,42 zł

Cena regularna: 270,60 zł

154,00 zł

Cena regularna: 220,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 10,0 mm gładki (EG)
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 10,0 mm gładki (EG)

172,20 zł

Cena regularna: 246,00 zł

140,00 zł

Cena regularna: 200,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 07,0 mm gładki (EG)
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 07,0 mm gładki (EG)

129,15 zł

Cena regularna: 184,50 zł

105,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 04,0 mm gładki (EG)
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 04,0 mm gładki (EG)

129,15 zł

Cena regularna: 184,50 zł

105,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 03,0 mm gładki (EG)
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 03,0 mm gładki (EG)

129,15 zł

Cena regularna: 184,50 zł

105,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 14,0 mm rowki poprzeczne (EO)
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 14,0 mm rowki poprzeczne (EO)

129,15 zł

Cena regularna: 184,50 zł

105,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 12,0 mm rowki poprzeczne (EO)
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 12,0 mm rowki poprzeczne (EO)

129,15 zł

Cena regularna: 184,50 zł

105,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 11,0 mm rowki poprzeczne (EO)
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 11,0 mm rowki poprzeczne (EO)

129,15 zł

Cena regularna: 184,50 zł

105,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt.
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 10,0 mm rowki poprzeczne (EO)
Tuleja zaciskowa 142E otwór cylindryczny 10,0 mm rowki poprzeczne (EO)

129,15 zł

Cena regularna: 184,50 zł

105,00 zł

Cena regularna: 150,00 zł

szt.
Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

”KUPUJ CORAZ TANIEJ!”

 

Doceniamy stałych klientów, za każde zamówienie w naszym sklepie otrzymasz punkty, za które przyznamy Ci stały rabat.

 

Najważniejsze informacje:

 • Zarejestruj się w naszym sklepie sklep.fatpol.pl. Rejestracja trwa chwilę i jest w pełni automatyczna i darmowa.
 • Kupuj produkty jako zalogowany użytkownik, zbieraj punkty.
 • Każda wydana 1 złotówka w naszym sklepie to 1 punkt
 • Punkty są przyznawane i sumowane automatycznie po wysłaniu zamówienia
 • Punkty są automatycznie odejmowane gdy zamówienie zostanie zwrócone
 • Stan swoich punktów, oraz próg rabatowy można sprawdzić w zakładce Moje konto - Konto lojalnościowe
 • Rabat jest naliczany automatycznie przy każdych zakupach
 • Punkty nie są odejmowane z konta klienta
 • Punkty są przyznawane bezterminowo, nie tracą swojej ważności

Progi rabatowe z zakupy

 •  1% stałego rabatu za zebrane   500 punktów
 • 2% stałego rabatu za zebrane   2 000 punktów
 • 3% stałego rabatu za zebrane   3 000 punktów
 • 4% stałego rabatu za zebrane   4 000 punktów
 • 5% stałego rabatu za zebrane   5 000 punktów
 • 6% stałego rabatu za zebrane   6 000 punktów
 • 7% stałego rabatu za zebrane   7 000 punktów
 • 8% stałego rabatu za zebrane   8 000 punktów
 • 9% stałego rabatu za zebrane   9 000 punktów
 • 10% stałego rabatu za zebrane   10 000 punktów
 • 11% stałego rabatu za zebrane   20 000 punktów
 • 12% stałego rabatu za zebrane   40 000 punktów
 • 13% stałego rabatu za zebrane   60 000 punktów
 • 14% stałego rabatu za zebrane   80 000 punktów
 • 15% stałego rabatu za zebrane   100 000 punktów

Punkty nie tylko za zakupy

 • Zapisz się do newslettera, otrzymasz 500 punktów

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego „KUPUJ CORAZ TANIEJ!” jest spółka FATPOL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Strzelnie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471974; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł; NIP 5571697014, REGON 341462765, adres poczty elektronicznej: sklep@sklep.fatpol.pl oraz numer telefonu: +48 52 318 94 07.

  1.2. Program Lojalnościowy „KUPUJ CORAZ TANIEJ!” organizowany jest w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Organizatora dostępnym pod adresem internetowym: www.sklep.fatpol.pl.

  1.3. Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, które rozpoczynają się dużą literą (np. Umowa Sprzedaży), należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.

  1.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszego Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt 5 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 2. DEFINICJE:

  2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  2.1.1. UCZESTNIK, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

  2.1.2. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – spółka FATPOL TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Strzelnie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471974; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000,00 zł; NIP 5571697014, REGON 341462765, adres poczty elektronicznej: sklep@sklep.fatpol.pl oraz numer telefonu: +48 52 318 94 07.

  2.1.3. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  2.1.4. KONTO – indywidualne konto Uczestnika zarejestrowane w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane Uczestnika, aktualna liczba Punktów zebranych przez Uczestnika oraz historia Punktów przyznanych w Sklepie Internetowym.

  2.1.5. PUNKTY – wirtualne punkty zapisywane w ramach Konta Klienta, przyznawane Uczestnikowi przez Sprzedawcę tytułem zawieranych i opłaconych Umów Sprzedaży w Sklepie Internetowym Organizatora. Punkty przyznawane mogą być również za inne czynności dokonywane w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin określający warunki uczestnictwa i przebiegu Programu Lojalnościowego.

 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

  3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każdy Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

  3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez łączne spełnienie następujących warunków:

  3.2.1. Utworzenie Konta zgodnie z postanowieniami regulaminu Sklepu Internetowego.

  3.2.2. Dokonanie czynności premiowanej Punktami, pozostając jednocześnie zalogowanym na Koncie.

  3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji z poziomu Konta.

  3.4. Klient obowiązany jest do korzystania z Programu Lojalnościowego zgodnie z jego założeniami i przeznaczeniem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora, jak i osób trzecich.

 4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  4.1. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

  4.2. Program Lojalnościowy obowiązuje przez od dnia 15 lutego 2021 roku do odwołania.

  4.3. Punkty przyznaje się Uczestnikowi zgodnie z następującym przeliczeniem:

  1 Punkt za każde 1,00 zł brutto ceny zakupionego Produktu, z wyłączeniem kosztów dostawy oraz ewentualnych prowizji operatorów płatności, o których informacja pojawia się w trakcie składania Zamówienia.
  500 Punktów za zapisanie na Newsletter.

  4.4. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, Punkty przyznawane są Uczestnikowi nie wcześniej niż z chwilą realizacji Umowy Sprzedaży, tj. odnotowania całkowitej płatności za Zamówienie na koncie Organizatora oraz wydania Produktu Klientowi.

  4.5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Uczestnika, Uczestnikowi nie przysługują Punkty przyznane za Produkt, co do którego odstąpił od Umowy Sprzedaży.

  4.6. Uczestnik ma możliwość w każdej chwili sprawdzenia salda posiadanych Punktów z poziomu Konta.

  4.7. Punkty zgromadzone przez Uczestnika są ważne przez czas nieokreślony i nie ulegają utracie z wyjątkiem przyczyny określonej w pkt 4.5.

  4.8. Rabat przyznawany za zgromadzone przez Uczestnika Punkty obniża cenę danego Produktu zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z rabatu możliwe jest w trakcie składania Zamówienia po zalogowaniu na Konto.

  4.9. Rabat za zgromadzone Punkty nie obniża kosztów dostawy.

  4.10. Punkty nie pozwalają na udzielenie rabatu poza Sklepem Internetowym. Ich zastosowanie dotyczy tylko Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

  4.11. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany Punktów na ekwiwalent pieniężny.

  4.12. Program Lojalnościowy nie łączy się z wyprzedażami oraz innymi promocjami w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży lub promocji stanowią inaczej.

 5. DANE OSOBOWE

  5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

  5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niego. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

  5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

  Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
  Realizacja Programu Lojalnościowego przez Organizatora lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed podjęciem udziału w Programie Lojalnościowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na realizacji założeń Programu Lojalnościowego przez Organizatora Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób umowy uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
  Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności, Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata
  Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
  Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
  Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora w związku z Programem Lojalnościowym Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora wynosi sześć lat).
  5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

  5.6.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy.

  5.6.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego, Programu Lojalnościowego i świadczonych Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

  5.6.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.

  5.7. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  5.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

  5.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  5.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5.7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  5.7.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

 6. WARUNKI REZYGNACJI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

  6.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez usunięcie swojego Konta. Może dokonać tego poprzez nadesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora, na przykład pod adres: ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@sklep.fatpol.pl. Usunięcie Konta, a zarazem rezygnacja z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia od Klienta.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  7.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład na adres: ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fatpol.pl.

  7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Program Lojalnościowy prowadzony jest w języku polskim, a prawem właściwym dla Programu Lojalnościowego jest prawo polskie.

  8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania lub usunięcia czynności premiowanych Punktami; zmiany metody przeliczania Punktów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Lojalnościowym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży.

  8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.ZAŁĄCZNIK NR 1

Rabat Zgromadzone punkty
1% 500 pkt
2% 2000 pkt
3% 3000 pkt
4% 4000 pkt
5% 5000 pkt
6% 6000 pkt
7% 7000 pkt
8% 8000 pkt
9% 9000 pkt
10% 10 000 pkt
11% 20 000 pkt
12% 40 000 pkt
13% 60 000 pkt
14% 80 000 pkt
15% 100 000 pkt

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl